Skorpiony

skorpion - wikimediaNależą do najstarszych stawonogów lądowych. Poznanych jest ponad 600 gatunków. Rozmiarami zwykle nie przekraczają 10cm lecz znane są gatunki (np. Pandinus imperator) osiągające do 18cm. Prowadzą nocny tryb życia, w czasie dnia przebywając w kryjówkach. Odżywiają się głównie pająkami, owadami, wijami. Są bardzo odporne na brak pokarmu.
Ich ciało podzielone jest na głowotułów oraz odwłok. Na odwłoku (a dokładniej na jego zakończeniu- zaodwłoku) znajduje się kolec jadowy, używany do uśmiercania ofiary np. owada. Skorpiony chętnie wciskają się do mieszkań co powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa ukąszenia człowieka. Najmniej szkodliwy jest skorpion europejski, którego ukąszenie powoduje ból, obrzęk oraz zaczerwienienie (bez objawów ogólnych). Do najniebezpieczniejszych skorpionów należy Androctonus funestus zamieszkujący Afrykę. Jad niektórych skorpionów wydaje się o wiele bardziej toksyczny od jadów węży lecz skorpiony wydzielają go w znacznie mniejszych ilościach. Jad skorpionów zawiera fosfolipazę A1 A2 oraz inne małocząsteczkowe wiązki. Fosfolipazy powodują pękanie błon komórkowych erytrocytów i przechodzenie hemoglobiny do osocza. Do niebezpiecznych objawów ukąszenia skorpiona należą duszności, porażenia mięśniowe, częstokurcze, porażenia ośrodkowego układu nerwowego, ślepota, krwawienia. Zaburzenia układu nerwowego trwają do tygodnia. Najbardziej wrażliwe na ukąszenia skorpionów są dzieci wśród których obserwujemy największy procent śmiertelności po ukąszeniu. Leczenie polega na podaniu surowicy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.